Make your own free website on Tripod.com
Tuntoaisti:

  <<< Tulostettava versio <<< Takaisin Pääsivulle         

Hermopäätteet:

Ihon, sisäelinten, lihasten ja nivelten tuntoreseptorit viestivät kivusta, kosketuksesta, lämpötilasta, paineesta ja asennosta. Reseptorit jaetaan rakenteensa perusteella vapaisiin ja sidekudoskapselin ympäröimiin hermopäätteisiin. Tuntoreseptorien aktivoituminen mekaanisesti johtuu ilmeisesti N-kanavien kasvusta solukalvon venytyksessä. Mekanoreseptorin kanavat avautuvat, kun kalvoa venytetään.

 

Ihmisen ihon tuntoaistinelimiä: A. Vapaita hermopäätteitä, B. Krausen päätekeräsiä, C. Meissnerin keräsiä, D. Merkelin kiekkoja, E. Karvatuppipunos, F. Ruffinin keräsiä, G. Pacinin keräsiä, H. Golgi-Mazzonin keräsiä. Merkelin kiekkoja esiintyy myös esim. kielen sivuilla; ne aistivat kosketusta. Ihokarvojen tyveen päättyy keskisuuren myeliinitupellisen hermon päätehaara, joka muodostaa vapaina hermopäätteinä karvatupen ympärille korimaisen punoksen; tämä on erittäin herkkä karvan kosketukselle. Vapaat reseptorit ovat hermosolujen haarautumia, jotka voivat ärtyä kosketuksen tai esim. lämmön seurauksena. Kipuaistimus välittyy vapaiden reseptorien kautta; hammasjuuressa on pelkästään niitä. Vapaat reseptorit välittävät muualla myös muunkinlaisia tuntemuksia. Lihaksissa ja jänteissä ne viestivät nivelien ja lihasten asennosta (proprioseptio), ihossa kosketuksesta ja sisäelimistössä mahalaukun, suoliston ja virtsarakon täyttymisasteesta.

Merkelin kiekot ovat ihon pintakerroksen kosketukselle herkkiä myeliinitupellisilla hermosyillä varustettuja rakenteita. Meissnerin keräset ovat sidekudoksen kapseloimia. Niitä on ihon nystyröissä aistimassa kosketusta. Niihin hermot ovat myeliinitupellisia. Pacinin keräset ovat myös kapseloituneita, mutta ne ovat syvemmällä ihon alla, luiden ja jänteiden yhteydessä sekä suolistossa. Nämä hermopäätteet aistivat herkästi kosketusta ja varsinkin korkeataajuista (>150 Hz) värinää.

Hermopäätteiden toiminta

Tuntoreseptoreissa depolarisaatio laukaisee aktiopotentiaaleja sitä suuremmalla taajuudella mitä voimakkaampi ärsyke on. Useimpien reseptorien vaste heikkenee ärsytystä jatkettaessa. Osa hermopäätteistä adaptoituu hitaasti, osa taas hyvin nopeasti. Esim. ihon karvatuppireseptori reagoi herkästi karvan taivutukseen, mutta sen antama vaste sammuu heti, kun karvan liike lakkaa, vaikka taivutuskulmaa ylläpidettäisiinkin. Eräät ihon painetta aistivat reseptorit, mm. Merkelin kiekot, taas jatkavat toimintaansa pitkän aikaa, vaikka ärsytyspaine pysyisikin vakiona. Ohuimpien aksonien ionikonsentraatiot muuttuvat melko paljon aktiopotentiaalien aikana eivätkä kalvopumput aina pysy mukana. Pitoisuuksien tasoittuessa jännitepulssin voimakkuus heikkenee vähitellen ja aistimus heikkenee. Kukin ihon kohta kuuluu monen hermosyyn reseptiiviseen kenttään eli alueeseen, jota ärsytettäessä hermo reagoi. Sitä ihon aluetta, jonka hermotus välittyy yhden selkäydinhermon kautta, kutsutaan dermatomiksi.

Ihmiskehon ja käden dermatomit. C=kaulahermo (Cervical nerve) (C1 ensimmäinen kaulahermo), T tai Th=rintahermo (Thoracic n.), L=lannehermo (Lumbar n.), S=ristihermo (Sacral n.).

Tuntoradat:

Takajuosteet (fasciculus gracialis alaruumiista ja fasciculus cuneatus yläruumiista,  ovat selkäytimen takaosan hermoratoja, jotka välittävät nopeaa kosketustuntoa, värinätuntoa ja nivelten asentotuntoa. Takajuosteaksonit alkavat ihon reseptoreista ja ulottuvat aina ydinjatkoksen takajuostetumakkeisiin (nucleus gracilis ja nucleus cuneatus), jossa ne synapsoivat seuraaviin soluihin. Toisen solun aksoni menee lemniscus medialista aivorungon toiselle puolelle ja nousee talamuksen ventroposterolateralis (VPL) -tumakkeesiin. Kolmas solu välittää signaalin tuntoaivokuorelle.

Takajuosteet. Suuri osa näiden hermoratojen aksoneista lähtee kapseloituneista reseptoreista.

Myelinisoidut ventraalinen ja dorsaalinen spinoserebellaarirata viestivät lihasten ja jänteiden tilasta. Aistinsolut synapsoivat selkäytimen harmaassa aineessa ja ketjun toisten neuronien aksonit menevät joko ipsi- (dorsaalinen rata) tai kontralateraalisesti (ventraalinen) pikkuaivoihin. Anterolateraalinen rata välittää kipua sekä lämmön ja kylmän tunnetta. Suurin osa säikeistä synapsoi retikulaariformaatiossa ja pieni osa talamuksessa.

  <<< Tulostettava versio <<< Takaisin Pääsivulle         

Copyright 2005 Ihmisenaisti.Tripod.com Inc. All rights reserved.