Make your own free website on Tripod.com

Näköaisti:

 
Näköä pidetään tavallisesti ihmisen tärkeimpänä aistina. Koska se välittää meille ympäristöstämme enemmän tietoa kuin muut aistit. Silmän avulla ihminen saa valtaosan informaatiostaan ulkomaailmasta, sen avulla ihminen muodostaa käsityksen ympäröivästä maailmasta. Silmissä on 70 % kaikista ihmisen aistinsoluista. Valo (aallon pituus 397723 mm) on sähkömagneettisen säteilyn ainoa aallonpituusalue, jonka ihminen pystyy havaitsemaan omilla aisteillaan. (Fysiologian ja anatomian perusteet 1990,  Galenos 2001 Ihmisen fysiologia 1992). Silmä muodostaa kuvan verkkokalvolle väärinpäin, josta se lähtee paksuja näköhermoja pitkin aivoihin, jotka sitten tulkitsevat ärsykkeet ja saavat aikaan varsinaisen aistimuksen. (Ihminen itse 2000).
.